Diễn đànDanh mục đơn: Hỏi - ĐápBảo hiểm nhân thọ là gì?
Điểm tựa cuộc sống Nhân viên hỏi 2 năm trước

Bảo hiểm nhân thọ giúp tiết kiệm và đầu tư một cách kỷ luật để thực hiện những kế hoạch trong tương lai liệu có chính xác không, và tôi nên sử dụng laoij bảo hiểm nào?

1 Answers
trangtuyen112 trả lời 2 năm trước

bảo hiểm nhân thọ khá cần thiết cho gia đình, nhưng vấn đề tài chính cũng là một phần quyết định chính có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không nữa 🙁

Điểm tựa cuộc sống Nhân viên trả lời 2 năm trước

Vấn đề tài chính rất quan trọng đối với các gia đình hiện nay, đấy cũng chính là lý do vì sao bạn nên mua bảo hiểm nhân thọ để vừa có thể bào vệ gia đình vừa có thể quản lý tài chính cho gia đình tốt hơn vào những lúc cần thiết!

Your Answer

3 + 11 =