Diễn đànDanh mục đơn: Hỏi - ĐápThời hạn đóng phí trong BHNT, thời gian được bảo vệ?
Khách hỏi 2 năm trước

Thời hạn đóng phí trong bảo hiểm nhân thọ và thời giam được bảo vệ như thế nào?

Tư vẫn "Điểm tựa cuộc sống" Nhân viên trả lời 2 năm trước

Tùy theo sản phẩm bạn tham gia là gì, thời hạn đóng phí bảo hiểm trong BHNT có thể là 5 năm, 10 năm hay 20 năm. Thời gian được bảo vệ tùy thuộc vào sản phẩm bạn tham gia, có một số sản phẩm chỉ bảo vệ trong thời gian còn đóng phí thôi, cũng có những sản phẩm bảo hiểm trọn đời bảo vệ bạn đến 99 tuổi dù chỉ đóng phí 10 năm hay 15 năm.

Your Answer

3 + 9 =