Diễn đànDanh mục đơn: Hỏi - ĐápTôi có nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác nhau, nếu không may xảy ra rủi ro thì tôi có được hưởng quyền lợi theo tất cả các hợp đồng đó bảo hiểm hay không?
Khách hỏi 2 năm trước

Tôi có nhiều bảo hiểm nhân thọ , vậy nếu không may xảy ra rủi ro tôi sẽ được hưởng quyền lợi như thế nào?

Tư vẫn "Điểm tựa cuộc sống" Nhân viên trả lời 2 năm trước

Trường hợp người được bảo hiểm được bảo hiểm bởi nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác nhau, khi xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm trên, thì người đó có quyền được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo tất cả các hợp đồng nếu không có hạn chế về số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào.

Your Answer

4 + 14 =