– – – – – – – – – – – – – – –

Các công ty bảo hiểm từ chối thanh toán quyền lợi của người mua bảo hiểm xảy ra ngày một nhiều & gây bức xúc cho người mua bảo hiểm

Bạn đang sở hữu Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

Bạn có thực sự hiểu về hợp đồng bảo hiểm mà mình đang sở hữu?

Bạn có chắc chắn rằng hợp đồng bảo hiểm mà mình đang sở hữu sẽ không bị từ chối?

Nếu câu trả lời là chưa? chúng tôi sẽ liên lạc và hỗ trợ bạn