Điểm tựa cuộc sống giúp khách hàng lựa chọn các sản phẩm bảo hiểm thương mại, bảo hiểm trách nhiệm và tài sản cá nhân, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm sức khỏe bổ sung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho nhiều nhóm khách hàng đa dạng với các sản phẩm và dịch vụ phong phú, mạng lưới phân phối rộng, sức mạnh tài chính vượt trội, năng lực bảo hiểm xuất sắc, chuyên môn giải quyết bồi thường hàng đầu và phạm vi hoạt động tại nhiều địa phương.

 

 

Không ai có thể lường trước những bất ngờ trong cuộc sống. Tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Một chuyến du lịch ngắn ngày có thể kết thúc với tờ hóa đơn bệnh viện khổng lồ. Ví tiền, tài sản quý và thậm chí cả danh tính của bạn có thể bị đánh cắp trong đêm. Từ thực tế đó, Chubb mang đến nhiều lựa chọn bảo hiểm đa dạng để bảo vệ bạn và những người thân trong gia đình.

Cuộc sống có nhiều điều để khám phá. Để bạn sống một cuộc đời trọn vẹn, sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ của chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện để tăng trưởng tài sản và bảo vệ sức khỏe theo các nhu cầu và mục tiêu luôn thay đổi của bạn.