Hoạt động đầu tư giúp lợi nhuận trước thuế của PVI ước đat 310 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước

Chia sẻ:

Doanh thu chỉ tăng 3% nhưng lợi nhuận PVI lại tăng mạnh đến 60% so với cùng kỳ năm trước

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017, đại diện Công ty cổ phần PVI (HNX: PVI) cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay PVI ước đạt 4.482 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, bằng 51% kế hoạch năm và tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 310 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Riêng công ty mẹ PVI Holdings đóng góp 202 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng 50% kế hoạch năm.

Kết quả trên cho thấy doanh thu đang tăng thấp nhưng lợi nhuận PVI đã tăng mạnh trong 6 tháng. PVI cho biết, hoạt động đầu tư và quản lý tài sản hiệu quả cao đã đóng góp vào kết quả tăng lợi nhuận.

Được biết, ĐHCĐCD năm 2017 của PVI đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 8.708 tỷ đồng và 452 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kế hoạch đối với công ty mẹ PVI Holdings là tổng doanh thu 594 tỷ đồng và 311 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

HĐQT PVI cũng xác định hoạt động đầu tư sẽ là đột phá lớn nhất cho sự phát triển của PVI trong 2017 và giai đoạn 5 năm tới. Theo đó, PVI sẽ từng bước tái cấu trúc lại doanh thu và lợi nhuận theo hướng đặt khối đầu tư là khối tạo ra lợi nhuận chính cho PVI và khối bảo hiểm tạo ra nguồn doanh thu cho PVI. Đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào những lĩnh vực PVI có lợi thế: tư vấn thu xếp vốn, đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng công nghiệp ngành dầu khí, chế biến dầu khí, lọc hóa dầu, điện…

Ngoài ra, PVI cũng đã thông qua chủ trương về việc nới room ngoại từ 49% lên 100% và dự kiến sẽ chuyển cổ phiếu PVI sang niêm yết trên sàn HOSE trong thời điểm thích hợp.

Cổ phiếu PVI trên sàn cũng đã có mức tăng khá ấn tượng thời gian gần đây. Với mức giá hiện tại trên 36.000 đồng/cổ phiếu, PVI đã tăng hơn 45% kể từ quý II/2017.

Theo webbaohiem.net

TagsBHNT
Chia sẻ:

Bình luận