KHÁCH HÀNG KIỆN MÔI GIỚI BẢO HIỂM – MGBH (Life insurance Broker) RA TOÀ

Chia sẻ:

Xem ca kiện tụng này bên Úc, các TVV BHNT Vietnam sẽ giật mình!
Có 3 điều cần hiểu rõ
1. TVV BHNT được Cty BHNT UỶ QUYỀN thay mặt công ty giao dịch với khách hàng.
2. MGBH được KHÁCH HÀNG UỶ QUYỀN thay mặt khách hàng giao dịch với Cty BHNT làm HĐBH cho khách hàng. MGBH làm (Statement of Advice – Văn Bản Tư Vấn) để khách hàng ký ủy quyền.
3. Ở nước ngoài, khi một HĐBHNT hết hạn, Cty BHNT sẽ gửi cho khách hàng một tờ giấy báo phí bảo hiểm mới (Renewal Premium Notice) nếu khách hàng muốn Cty bảo hiểm cho khách hàng thêm một thời hạn nữa. Dĩ nhiên là phí bảo hiểm sẽ tăng cao hơn phí bảo hiểm cũ vì khách hàng đã ở tuổi già hơn và sức khỏe kém hơn lúc mới mua HĐ cũ. (Vietnam chưa có loại hình bảo hiểm thêm thời hạn này.)

CÂU CHUYỆN NHƯ SAU

– Năm 2004, KH Swansson có một HĐ BHNT với Cty AXA qua trung gian MGBH Harrison.
– Năm 2012, KH nhận thư báo phí bảo hiểm mới (renewal premium notice) của Cty AXA để được bảo hiểm tiếp với mức phí bảo hiểm tăng thêm khoảng 800 đô.
– Ngày 7/03/2012, KH gặp MGBH mong tìm HĐ thay thế của Cty khác với mức phí bảo hiểm rẻ hơn. MGBH tư vấn cho KH mua BHNT với Cty AIA Úc.
• KH nói với MGBH là 2 ngày trước vừa đi khám vì vấn đề bao tử và bác sĩ cho toa chữa con ký sinh trùng GIARDIA. MGBH kê khai và ghi thêm “đã chữa hết”
• MGBH nói KH ký sẵn một thư gửi cho Cty AXA yêu cầu cắt HĐ cũ.
• Thư này MGBH giữ và sẽ chuyển cho Cty AXA sau khi HĐ của Cty AIA Úc phát hành.
• Trong thời gian chờ Cty AIA Úc thẩm định, KH khám tiếp bệnh bao tử, làm siêu âm và chụp MRI…
• Cty AIA Úc báo MGBH cung cấp thêm thông tin của KH (MGBH điền hồ sơ yêu cầu bảo hiểm cho KH vô ý bỏ qua câu hỏi về tửu lượng của KH)
– Ngày 20/03/2012, một nhân viên thuộc văn phòng của MGBH gọi điện cho KH yêu cầu cung cấp thêm thông tin cho Cty AIA Úc. Trong cuộc điện thoại này KH không nói gì về tình trạng sức khỏe của mình và người nhân viên cũng không hỏi.
– Ngày 23/03/2012, HĐ của Cty AIA Úc phát hành
– Ngày 28/03/2012, MGBH chuyển thư KH đã ký cho Cty AXA để cắt HĐ cũ.
– Ngày 3/05/2012, KH được định bệnh UNG THƯ TUỴ
– Giữa năm 2013, KH được xác định UNG THƯ TUỴ DI CĂN GAN & PHỔI
– Ngày 27/07/2013, KH được xác định là BỆNH NẶNG GIAI ĐOẠN CUỐI
– Ngày 30/07/2013, MGBH nộp hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm cho KH
– Cty AIA Úc từ chối chi trả dựa trên Đạo luật HĐBH 1984 của Úc: (MỤC 29 ĐIỀU 3) “Cty BHNT được phép vô hiệu HĐBH khi KH vi phạm Điều khoản Kê khai (duty of disclosure) hoặc điền hồ sơ yêu cầu bảo hiểm không đúng (mis-representation) trong vòng 3 năm đầu của HĐBH.” với lý do:
• KH không kê khai khám sức khỏe ngày 5/03/2012
• KH không cung cấp cho Cty tình trạng sức khỏe, khám và các xét nghiệm làm tiếp trong thời gian chờ HĐ phát hành

KH quay sang HĐ cũ với Cty AXA, Cty này từ chối chi trả vì HĐ đã chấm dứt trước khi KH được xác định bị bệnh hiểm nghèo.
KH quay sang kiện MGBH ra toà.

Trong ca này thì khi KH mua HĐ mới với Cty AIA Úc là KH bị đặt trong khung HĐ hiệu lực dưới 3 năm và không kê khai oan (do lỗi của MGBH) nên bị Cty AIA Úc vô hiệu HĐBH và từ chối chi trả. Trong khi với HĐ cũ của Cty AXA thì KH đã thoát Đạo luật HĐBH 1984 lâu lắm rồi.

MGBH biện hộ là có đề cập đến Đạo luật HĐBH 1984 với KH trong buổi gặp KH ngày 7/03/2012.
Nhưng KH xác định là MGBH không nói gì về Đạo luật HĐBH 1984 trong buổi họp đó hết.

KH kiện MGBH ra toà về KHÔNG LÀM TRÒN VAI TRÒ TƯ VẤN TÀI CHÍNH:
– MGBH không cắt nghĩa cho KH biết là KH có nhiệm vụ kê khai trong HĐ mua mới với Cty AIA Úc !
– MGBH khai “Đã chữa hết” khi kê khai bệnh bao tử của KH trong HĐ mua mới với Cty AIA Úc, tự cho là không quan trọng!
– MGBH không cắt nghĩa cho KH về giá trị của Mục 29 Điều 3 của Đạo luật HĐBH 1984
– MGBH không tham khảo tình trạng sức khỏe của KH trước khi nộp thư cắt HĐ cũ với Cty AXA

TVV khai với Toà là đã nhắc nhở KH 3 lần về Đạo luật HĐBH 1984 khi giúp KH làm hồ sơ mua HĐBH của Cty AIA Úc

Thẩm phán Macaulay, chủ tọa phiên toà Thượng Thẩm bang Victoria nhận xét:
– MGBH tư vấn cho KH không phải một lần mà nhiều lần về nhiệm vụ kê khai những việc quan trọng về tình trạng sức khỏe cho Cty BHNT. MGBH cũng cắt nghĩa nếu không kê khai thì trong 3 năm đầu Cty BHNT được phép vô hiệu HĐBH khi KH vi phạm Điều khoản Kê khai (duty of disclosure) hoặc điền hồ sơ yêu cầu bảo hiểm không đúng (mis-representation). Tôi chấp nhận lời phản biện của MGBH là có tư vấn cho khách hàng vì đó là công việc thường ngày của MGBH.
– Tuy nhiên, cả KH lẫn MGBH đều chểnh mảng khi cắt HĐ cũ của KH với Cty AXA. MGBH thì không hỏi tình trạng khám bao tử của KH! KH thì không nói cho MGBH về tình trạng sức khỏe của mình.
– Sâu chuỗi các sự kiện, tôi thiết nghĩ một MGBH chuyên nghiệp như thế thì phải biết theo dõi xem KH khám tiếp những gì sau đó; các sự kiện là:
• MGBH phải hiểu là cái HĐ của Cty AXA mua từ năm 2004 có giá trị hơn cái HĐ mới mua của Cty AIA Úc chứ!
• MGBH phải biết KH nói mới đi khám cái bao tử cách đây 2 ngày thì làm sao mà khỏi được nhanh thế!
• MGBH cũng nói là lo ngại cho vấn đề sức khỏe của KH vì lâu lắm mới hết khi đề cập đến căn bệnh của vợ mình!
• Thời điểm MGBH chuyển thư cắt HĐBH cũ của KH mua với Cty AXA sau 3 tuần lễ không tiếp xúc với KH, nên câu chuyện bao tử của KH xem như không được cập nhật. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại hỏi thôi – dễ thế mà cũng không làm!
Thẩm phán xử: MGBH bồi thường 50% số tiền chi trả của Cty AXA nếu HĐ cũ không bị cắt! Tức là 738,727.35 đô (3/4 triệu đô)

Kết thúc phiên toà,
MGBH rút kinh nghiệm:
– MGBH bầy tỏ sự thông cảm tới KH và gia đình KH, nhất là trong tình cảnh KH bị bệnh hiểm nghèo như thế này và hoàn trông mong vào số tiền bảo hiểm chi trả
– MGBH rút kinh nghiệm cho công việc của mình như sau, MGBH luôn luôn tư vấn cho KH về nhiệm vụ kê khai đầy đủ thông tin sức khỏe trong TỜ TƯ VẤN (statement of advice) có 1 chữ ký của KH.
Nay, sau ca này thì TỜ TƯ VẤN cần 2 chữ ký của KH:
• Một chữ ký để KH xác nhận đã hiểu lời tư vấn phải kê khai đầy đủ khi mua BHNT!
• Một chữ ký ủy quyền cho MGBH giao dịch với Cty BHNT như thường làm.
– MGBH sẽ gửi email cho KH trước khi chuyển thư cắt HĐ cũ của KH, thông báo KH đã có HĐ mới phát hành và hỏi KH có gì thay đổi về sức khỏe để thông báo cho MGBH hay Cty BHNT không. Thời hạn cho giao dịch này là 48 tiếng trước khi chuyển thư cắt HĐ cũ của KH
– MGBH chúng tôi đã và vẫn tự tin với qui trình làm việc của chúng tôi. Phiên toà đã nêu ra cho chúng tôi thấy cần cải tiến phương thức làm việc, lẽ tự nhiên là chúng tôi tiếp tục làm để đáp ứng yêu cầu của toà.
– MGBH có vài lời khuyên với các đồng nghiệp của mình như sau:
• Hãy ghi chép tỉ mỉ.
• Bảo đảm là các cuộc trao đổi với KH phải được giữ làm tài liệu.
• Bảo đảm từng tài liệu phải có chữ ký của khách hàng. Và
• Phải làm tờ theo dõi tiến trình công việc.

THẨM PHÁN nói lời cuối:
– Phương pháp và công việc giấy tờ của MGBH được hệ thống hoá và tổ chức đâu ra đó.
– MGBH hành xử rất tốt trong bục nhân chứng, thể hiện là một người thành thạo điều hành công việc của mình và tự hào với nghề tư vấn BHNT”

Theo Dr. Quynhmai Nguyen

TagsBHNT
Chia sẻ:

Bình luận