Tăng mạnh hoạt động đầu tư trong 9 tháng, Tái bảo hiểm Quốc gia lãi sau thuế 210 tỷ đồng

Chia sẻ:

Lợi nhuận trước thuế quý III của Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia đạt trên 100 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt 251 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm.

Tăng mạnh hoạt động đầu tư trong 9 tháng, Tái bảo hiểm Quốc gia lãi sau thuế 210 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý III của Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia đạt trên 100 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt 251 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm.

Tái bảo hiểm Quốc gia báo lãi sau thuế 210 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm (Ảnh: internet)
Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare – Mã CK: VNR) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2017 với 83 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ kết quả thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (do tiếp tục lỗ) thì lợi nhuận sau thuế đạt trên 100 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của Vinare, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 286 tỷ đồng, giảm 10% so với quý III năm trước. Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động tài chính gần gấp rưỡi cùng kỳ khi đạt 95 tỷ đồng, gần. Nghiệp vụ bảo hiểm tàu cá cũng mang về gần 2 tỷ đồng lợi nhuận trong khi năm trước không ghi nhận.

Tổng chi bồi thường bảo hiểm trong kỳ của Tổng công ty còn hơn 59 tỷ đồng, giảm 23%. Lợi nhuận trước thuế quý III của Vinare đạt trên 100 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt 251 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 210 tỷ đồng, tăng 21%.

Theo (VietnamBiz)

Chia sẻ:

Bình luận